Στατικές μελέτες κτιρίων

Στατικές μελέτες κτιρίων

Εκπονούμε στατικές μελέτες κτιρίων διαθέτοντας το κατάλληλο λογισμικό και την εμπειρία 25 χρόνων (από του 1996) στην μελέτη και κατασκευή κάθε μορφής κτιρίων όπως :

 • Κτίρια μονοκατοικιών
 • Κτίρια πολυκατοικιών
 • Αγροτικών κτιρίων
 • Κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία
 • Πέτρινα κτίρια
 • Ξύλινα κτίρια
 • Βιομηχανικών μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων
 • Μεταλλικών κατοικιών
 • Σύμμεικτων κατοικιών
 • Προσθήκες κτιρίων
 • Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις μελέτες :

Έχοντας πάντα γνώμονα και πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων του μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε στατική μελέτη που αφορά οποιοδήποτε τύπο κτιρίου .

Μία σωστή στατική μελέτη προϋποθέτει :

 • Έναν έμπειρο πολιτικό μηχανικό
 • Έναν γνώστη των κανονισμών που διέπουν τον κάθε τύπο κτιρίου
 • Έναν γνώστη της κατασκευής και των προβλημάτων της
 • Κατάλληλο λογισμικό
 • Κάποιον που θα αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο γι’ αυτήν την μελέτη

Οπότε με μία σωστή στατική μελέτη μπορεί να εξασφαλίσει πέραν των άλλων και :

 • Ανθεκτικότητα του κτιρίου
 • Οικονομία στην κατασκευή
 • Αποφυγή κατασκευαστικών λαθών

 

Οι Στατικές Μελέτες για όλα τα είδη των κατασκευών εκπονούνται με βάση τους Ευρωκώδικες (ΕΝ Eurocodes) και

 • Ευρωκώδικας   0: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
 • Ευρωκώδικας   1: Βάση μελέτης και δράσεων στις κατασκευές
 • Ευρωκώδικας   2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   3: Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   6: Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ευρωκώδικας   7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • Ευρωκώδικας   8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   9: Σχεδιασμός αλουμινένιων κατασκευών

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα άρθρα μας που αφορούν τις στατικές μελέτες πατώντας

στατικές μελέτες κτιρίων

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός
Πολιτικός Μηχανικός -Ενεργειακός Επιθεωρητής 
2373026119 , 2311.110.254 , fax 2311.110.253 
info@bountimas.com , www.bountimas.com