Στατικές μελέτες κτιρίων

Στατικές μελέτες κτιρίων

Εκπονούμε στατικές μελέτες κτιρίων διαθέτοντας το κατάλληλο λογισμικό και την εμπειρία 18 χρόνων στην μελέτη και κατασκευή κάθε μορφής κτιρίων όπως :

 • Κτίρια μονοκατοικιών
 • Κτίρια πολυκατοικιών
 • Αγροτικών κτιρίων
 • Κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία
 • Πέτρινα κτίρια
 • Ξύλινα κτίρια
 • Βιομηχανικών μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων
 • Μεταλλικών κατοικιών
 • Σύμμεικτων κατοικιών
 • Προσθήκες κτιρίων
 • Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις μελέτες :

Έχοντας πάντα γνώμονα και πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων του μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε στατική μελέτη που αφορά οποιοδήποτε τύπο κτιρίου .

Μία σωστή στατική μελέτη προϋποθέτει :

 • Έναν έμπειρο πολιτικό μηχανικό
 • Έναν γνώστη των κανονισμών που διέπουν τον κάθε τύπο κτιρίου
 • Έναν γνώστη της κατασκευής και των προβλημάτων της
 • Κατάλληλο λογισμικό
 • Κάποιον που θα αφιερώσει τον κατάλληλο χρόνο γι’ αυτήν την μελέτη

Οπότε με μία σωστή στατική μελέτη μπορεί να εξασφαλίσει πέραν των άλλων και :

 • Ανθεκτικότητα του κτιρίου
 • Οικονομία στην κατασκευή
 • Αποφυγή κατασκευαστικών λαθών

 

Οι Στατικές Μελέτες για όλα τα είδη των κατασκευών εκπονούνται με βάση τους Ευρωκώδικες (ΕΝ Eurocodes) και

 • Ευρωκώδικας   0: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
 • Ευρωκώδικας   1: Βάση μελέτης και δράσεων στις κατασκευές
 • Ευρωκώδικας   2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   3: Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   6: Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ευρωκώδικας   7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • Ευρωκώδικας   8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   9: Σχεδιασμός αλουμινένιων κατασκευών

Στο παρακάτω link μπορείτε να δείτε τα άρθρα μας που αφορούν τις στατικές μελέτες πατώντας

στατικές μελέτες κτιρίων

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός
Πολιτικός Μηχανικός -Ενεργειακός Επιθεωρητής 
2373026119 , 2311.110.254 , fax 2311.110.253 
info@bountimas.com , www.bountimas.com

Related Post

Animated Social Media Icons by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed