Μεταλλικά κτίρια

Μεταλλικό κτίριο - κατοικία

Μεταλλικό κτίριο – κατοικία

Μελέτη κτιρίων κατοικιών και βιομηχανικών με μεταλλικό σκελετό σε Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη

Στα μεταλλικά κτίρια η επιλογή μεταλλικού φορέα για την φέρουσα δομή ενός κτιρίου επιφέρει αρκετά οφέλη σε σχέση με μια συμβατική κατασκευή από οπλισμένο σκυρόδεμα. Σε κάποια είδη κατασκευών, όπως για κάποιες βιομηχανικές κατασκευές, η επιλογή του χάλυβα είναι επιβεβλημένη. Πέρα από τις εξαιρετικές τεχνικές ιδιότητες που έχει ο χάλυβας, μια μεταλλική κατασκευή μπορεί να μειώσει αισθητά τη διάρκεια διεκπεραίωσης των οικοδομικών εργασιών και το κόστος κατασκευής. Δεν είναι, άλλωστε τυχαίο, ότι η μεταλλική κατασκευή αποκτά ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στις κατασκευές. Σημαντική θεωρείται όμως και η επιλογή του κατάλληλου Σύμβουλου Μηχανικού – Μελετητή για τη στατική μελέτη μεταλλικών κατασκευών και κτιρίων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει :

 • Στατικές μελέτες για τυποποιημένα μεταλλικά κτίρια
 • Στατικές μελέτες  για πλήρη εφαρμογή στο εργοτάξιο κατά την κατασκευή μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων, μεταλλικά πατάρια και προσθήκες μεταλλικών οροφών.
 • Προσθήκες καθ’ ύψος ή εσωτερικών παταριών από μεταλλικό σκελετό.
 • Στατική μελέτη για βιομηχανικό μεταλλικό κτίριο.
 • Στατικές μελέτες κτιρίων κατοικιών με μεταλλικό σκελετό.
Μεταλλικό κτίριο

Μεταλλικό κτίριο

Με χρήση ειδικού λογισμικού (Instant , automettal & autocad) γίνεται η στατική και αντισεισμική ανάλυση για τα μεταλλικά κτίρια σύμφωνα με τους ευρωκώδικες και ο σχεδιασμός τους.

 

Θα έχετε μία αξιόπιστη και αποτελεσματική μελέτη οποιασδήποτε μεταλλικής κατασκευής που μπορεί να προσομειωθεί με ραβδωτά στοιχεία όπως:

 • Βιομηχανικά κτίρια
 • Πυλώνες
 • Δικτυώματα
 • Ικριώματα
 • Πολυώροφα μεταλλικά
 • Γέφυρες
 • Στέγαστρα
 • Σκάλες

Μπορούμε να διαστασιολογήσουμε όλους τους τύπους των διατομών που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονες μεταλλικές κατασκευές, ακόμα και ειδικές κατηγορίες όπως:

 • Διατομές ψυχρής έλασης
 • Διατομές μεταβλητού ύψους
 • Σύνθετες διατομές
 • Κυψελωτές διατομές

 

Related Post

Social Network Integration by Acurax Social Media Branding Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed