Κατηγορία: 2. Στατικές Μελέτες

Στατικές μελέτες κτιρίων

Εκπονούμε στατικές μελέτες κτιρίων διαθέτοντας το κατάλληλο λογισμικό και την εμπειρία 18 χρόνων στην μελέτη και κατασκευή κάθε μορφής κτιρίων όπως :

 • Κτίρια μονοκατοικιών
 • Κτίρια πολυκατοικιών
 • Αγροτικών κτιρίων
 • Κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία
 • Πέτρινα κτίρια
 • Ξύλινα κτίρια
 • Βιομηχανικών μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων
 • Μεταλλικών κατοικιών
 • Σύμμεικτων κατοικιών
 • Προσθήκες κτιρίων
 • Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων

Έχοντας πάντα γνώμονα και πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων του μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε στατική μελέτη που αφορά οποιοδήποτε τύπο κτιρίου .

Οι Στατικές Μελέτες για όλα τα είδη των κατασκευών εκπονούνται με βάση τους Ευρωκώδικες (ΕΝ Eurocodes) και

 • Ευρωκώδικας   0: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
 • Ευρωκώδικας   1: Βάση μελέτης και δράσεων στις κατασκευές
 • Ευρωκώδικας   2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   3: Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   6: Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ευρωκώδικας   7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • Ευρωκώδικας   8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   9: Σχεδιασμός αλουμινένιων κατασκευών
Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη 0

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου 2017

  Άδειες δόμησης σε Χαλκιδική (περισσότερα…)

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου 2016 0

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου 2016

  Άδειες δόμησης σε Χαλκιδική (περισσότερα…)

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed