Ενεργειακοί επιθεωρητές-ΦΕΚ παράτασης

Ενεργειακοί επιθεωρητές-ΦΕΚ παράτασης

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ ο νόμος 4403/ 7-7-2016

Αρ. Φύλλου 125 τεύχος Α

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω έχει ανοίξει η πρόσβαση στους ενεργειακούς επιθεωρητές μέσω του buildingcert.gr , ώστε να εκδίδουν ενεργειακά πιστοποιητικά .

Στο άρθρο 67 αναφέρει

Το άρθρο 33 του Ν. 4342/2015 (Α’ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
Η προθεσμία του εδαφίου α’ και του εδαφίου β’ της πε-
ρίπτωσης β’ της παρ. 6 του άρθρου 9 του Π.δ. 100/2010
(Α’ 177), που προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52
του Ν. 4178/2013 (Α’ 174), όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν. 4315/2014 (Α’ 269), παρα-
τείνεται από 30 Ιουνίου 2015 έως 31 Ιουλίου 2016. Από
την 1η Αυγούστου 2016 διαγράφονται αυτοδίκαια από
το Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και απολύουν τη
δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας οι Ενεργεια-
κοί Επιθεωρητές που δεν έχουν υποβάλει Πιστοποιητικό
Επιτυχούς Εξέτασης.
Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης που εκδί-
δονται κατά το ως άνω χρονικό διάστημα θεωρούνται
έγκυρα ως προς κάθε συνέπεια.

 

Μεταλλικά σπίτια

Άδειες λειτουργίας

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *