Πακέτο 3,45 δις θα φέρει το νέο πρόγραμμα Life για το περιβάλλον

Πρόγραμμα Life

Πακέτο 3,45 δις θα φέρει το νέο πρόγραμμα Life για το περιβάλλον 

Σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες μέσω του νέου προγράμματος LIFE της ΕΕ για το περιβάλλον προκύπτουν και για τη χώρα μας, καθώς για τη νέα περίοδο 2014-2020 πρόκειται να διατεθούν συνολικά περί τα 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

  Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, η Ελλάδα, ανάλογα με τις προτάσεις που θα καταθέσει, μπορεί να καταφέρει σημαντική απορρόφηση κονδυλίων, γεγονός που θα συμβάλλει τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος, όσο και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

  Ιδιαίτερα, δε, κάνει λόγο για τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων θέσεων εργασίας που μπορούν να προκύψουν μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος και την εφαρμογή των περιβαλλοντικών διαδικασιών, όπως π.χ. η μέτρηση ρύπων, οι τεχνολογίες απορρύπανσης, η παρακολούθηση ειδών, αποκατάσταση οικοσυστημάτων. Δουλειές που, όπως λέει, μπορούν να απασχολήσουν σε σημαντικό βαθμό βιολόγους, περιβαλλοντολόγους, χημικούς μηχανικούς, αγρότες, ακόμα και επαγγελματίες των ΜΜΕ, προκειμένου να δοθεί έμφαση στο κομμάτι της πληροφόρησης των ιδιωτικών και δημοσίων φορέων, αλλά και των πολιτών, καθώς όπως τονίζει «υπάρχει σοβαρή άγνοια από όλους τους εμπλεκομένους».

«Το πρόγραμμα LIFE είναι το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Έχει χρηματοδοτήσει περισσότερα από 3000 έργα από το 1992», αναφέρει ο κ. Θεοχάρης Τζοβάρας ειδικός παρακολούθησης, της NEEMO, της ομάδας εξωτερικής παρακολούθησης του προγράμματος. «Είναι το κύριο μέσο που δημιουργεί την πλατφόρμα για την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής πολιτικής και νομοθεσίας της ΕΕ» εξηγεί, ενώ απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες, προτείνει τη διάθεση χρόνου και προσοχής απ΄ την πλευρά τους, για την υποβολή των προτάσεων, προκειμένου να γίνουν αποδεκτές.

Το LIFE συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη και στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της στρατηγικής Ευρώπη 2020, στηρίζει την εφαρμογή του 7ου Προγράμματος Δράσης για το Περιβάλλον και άλλες στρατηγικές και σχέδια της ΕΕ για το περιβάλλον και για το κλίμα.

Για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης 2014-2020, καθιερώνονται δύο υποπρογράμματα, το πρώτο για το Περιβάλλον και το δεύτερο για την Κλιματική Δράση.

Το σκέλος «Περιβάλλον» του νέου προγράμματος (75% του προϋπολογισμού) καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων, φύση και βιοποικιλότητα, περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το σκέλος « Δράση για το κλίμα » (25% του προϋπολογισμού) καλύπτει: μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, κλιματική διακυβέρνηση και πληροφόρηση

Το πρόγραμμα LIFE εκτός από τα «παραδοσιακά έργα» όπως έργα πιλοτικά (καινοτόμα), επίδειξης, βέλτιστων πρακτικών, έργα πληροφόρησης ευαισθητοποίησης και διάδοσης περιλαμβάνει επίσης μια νέα κατηγορία έργων , τα ολοκληρωμένα έργα , στρατηγικές και έργα για το περιβάλλον ή το κλίμα, τα οποία θα λειτουργούν σε εκτεταμένη εδαφική κλίμακα και που θα χρηματοδοτούνται από κοινού με τουλάχιστον μία ακόμη σχετική χρηματοδοτική πηγή. Επίσης περιλαμβάνει έργα τεχνικής βοήθειας, έργα οικοδόμησης δυναμικού και προπαρασκευαστικά έργα.

Τουλάχιστον 55% του ποσού, που προορίζεται για επιδοτήσεις δράσης στο πλαίσιο έργων για το Περιβάλλον, θα χορηγείται σε μέτρα στήριξης της διατήρησης της φύσης και βιοποικιλότητας.


admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *