Πιο φτηνά τα έξοδα για συμβολαιογράφο

Πιο φτηνά τα έξοδα για συμβολαιογράφο

Δημοσιεύτηκε ο Ν.4393/2016 ΦΕΚ Α΄ 106/06-06-2016 «Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) ΑΡΙΘ.Α-1424 [MIOS] κ.λπ.», ο οποίος στο άρθρο δεύτερο,  παρ. 6α τροποποιεί το άρθρο 39 Ν.4387/2016 (85Α) και προσθέτει νέα παράγραφο 14, με την οποία καταργούνται οι κοινωνικοί πόροι του Ταμείου Νομικών, όπως αυτοί εξειδικεύονται στο αρθρ. 150 παρ. 1 του Ν.3655/2008 και παρατίθενται ως ακολούθως:

1. ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

α) Δικαιώματα από δημοσιεύσεις καταστατικών εταιρειών ή τροποποιήσεις
αυτών: 0,5% στο ποσό του κεφαλαίου κάθε εμπορικής εταιρείας που συνιστάται εκτός Α.Ε. και Ε.Π.Ε.

β) Δικαιώματα από μεταγραφές, 1,25‰ στην αξία του αντικειμένου για τη
μεταγραφή κάθε πράξης μεταβίβασης ακίνητου ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από χαριστική αιτία (δωρεές, γονικές παροχές)

γ) Δικαίωμα στις εισπραττόμενες από το Δημόσιο χρηματικές ποινές και
μετατροπής ποινών εκ ποσοστού 4,5%

δ) Ποσοστό 20% στο δικαστικό ένσημο

ε) 10% επί του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

στ) Δικαιώματα σε συμβολαιογραφικές πράξεις πλην εκείνων που αφορούν
μεταβιβάσεις ακίνητων από επαχθή αιτία σε ποσοστά 1,3%, 0,325%, 0,65% κατά
περίπτωση, στην αξία του αντικειμένου κάθε σύμβασης

ζ) Δικαιώματα στις μεταβιβάσεις ακινήτων που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. αρ. 36
ν.3492/2006 σε ποσοστό 4% επί του φόρου

18. Ταμείο Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών

α) Δικαίωμα 1,25% στις χρηματικές ποινές

21. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών Κλάδος Ασθένειας

α) 1% στο Κεφάλαιο που αναγράφεται στα καταστατικά εταιρειών

β) 20% στο δικαστικό ένσημο

γ) 027% στις χρηματικές ποινές

22. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Πειραιά Κλάδος Ασθένειας

α) 0,13% για χρηματικές ποινές

β) 20% στο δικαστικό ένσημο

23. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης Κλάδος Ασθένειας

α) 0,13% για χρηματικές ποινές

Από τα ανωτέρω αφορούν στους συμβολαιογράφους οι περιπτώσεις 1α, 1β,  1στ’ και 21α.

Συμπερασματικά, εφεξής δεν θα εισπράττεται ο πόρος του Ταμείου Νομικών για τη σύνταξη οποιουδήποτε συμβολαίου ή τη μεταγραφή αυτού.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τη Δευτέρα 06.06.2016.

Πόσα γλιτώνουμε για γονικές παροχές , δωρεές , συστάσεις εταιρειών κτλ

Όπως τονίζεται από το υπουργείο Δικαιοσύνης, αποτέλεσμα της κατάργησης των πόρων αυτών είναι η σημαντική μείωση του κόστους της συμβολαιογραφικής υπηρεσίας, η οποία καθίσταται πλέον οικονομικότερη για τον πολίτη.

Από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Δικαιοσύνης, παρατίθενται παραδείγματα μείωσης του κόστους.

Το πρώτο παράδειγμα, αφορά στην περίπτωση σύνταξης συμβολαίου γονικής παροχής διαμερίσματος αξίας αντικειμενικού προσδιορισμού 100.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των κοινωνικών πόρων, μειώνεται κατά 775 ευρώ.

Στην περίπτωση σύνταξης μισθωτηρίου συμβολαίου ακινήτου αξίας 50.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των ως άνω πόρων, μειώνεται κατά 650 ευρώ.

Τέλος, στην περίπτωση σύνταξης συμβολαίου δωρεάς από παππού σε εγγονό ακινήτου αντικειμενικής αξίας 200.000 ευρώ, το συνολικό κόστος της συμβολαιογραφικής πράξης, μετά την κατάργηση των ως άνω πόρων, μειώνεται κατά 1.550 ευρώ.

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *