Ηλεκτρονικές άδειες e-άδειες ΦΕΚ 3136/Β/31-7-18

ηλεκτρονικές άδειες
e-adeies

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017

Νόμος 4495/20017 άρθρο 29 με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες για τις Ηλεκτρονικές άδειες e-άδειες

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3136/Β/31-07-2018  Αριθμ. απόφασης ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/48123/6983 με το οποίο καθορίζονται οι Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017

Άρθρο 1
Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, καθορίζονται:
α) η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαιτούμενων, κατά περίπτωση, δικαιολογητικών και στοιχείων για την έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών του άρθρου 28 του ν. 4495/2017 (όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λπ), καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ηλεκτρονικών αρχείων που συνοδεύουν τα παραπάνω δικαιολογητικά ,

Άρθρο 2
Διαδικασία έκδοσης ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

Άρθρο 4
Διαδικασία ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 5
Διαδικασία ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 6
Διαδικασία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 7
Διαδικασία ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ των άρθρων 107 παρ 5 α και β του ν.4495/2017

Άρθρο 8
Διαδικασία ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ

Άρθρο 9
Διαδικασία ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Άρθρο 10
Διαδικασία ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Άρθρο 11
Διαδικασία ΕΓΚΡΙΣΕΩΝ των άρθρων 7,12 και 14 του ν. 4495/2017

Άρθρο 12
Ενέργειες αρμοδίων υπηρεσιών των άρθρων 31 και 32 του ν.4495/2017

Άρθρο 13
Ορισμοί και Λειτουργίες πληροφοριακού συστήματος

Άρθρο 14
Κυριότητα, διαχείριση και δομή

Άρθρο 15
Τεχνικές προδιαγραφές πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή, έλεγχο και έκδοση των πράξεων του Τμήματος Β’ του ν.4495/2017

Άρθρο 16
Δικαιώματα χρήσης, διαδικασία εγγραφής και τρόπος πρόσβασης στο ΠΣ e-Άδειες

Άρθρο 17
Διαφύλαξη εμπιστευτικότητας, όροι πρόσβασης και διάθεσης στα πληροφοριακά συστήματα, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τα δεδομένα που αναφέρονται στο άρθρο 33 του ν.4495/2017

Άρθρο 18
Διαλειτουργικότητα

Αρθρο 19
Τεχνικές Προδιαγραφές Υποβαλλόμενων Ψηφιακών Αρχείων

Άρθρο 20
Πάροχος ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος, υποχρεώσεις παρόχου, κυρώσεις και τέλος ανταπόδοσης

Άρθρο 21
Έναρξη λειτουργίας
Το ΠΣ e-Άδειες τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία την 3η Σεπτεμβρίου 2018 και σε πλήρη λειτουργία την 15η Οκτωβρίου 2018 .

Άρθρο 22
Μεταβατικές διατάξεις
Μέχρι την 15η Οκτωβρίου , ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του ΠΣ e-Άδειες , οι αιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 2 έως 10, θα συνεχίσουν να υποβάλλονται σε έντυπη μορφή και θα διεκπεραιώνονται με τις
ισχύουσες διαδικασίες κατά τον χρόνο υποβολής τους.


Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

 

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *