Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων
Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

Στις ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. έγινε επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

Συγκεκριμένα στο άρθρο 59 του εν λόγω Νόμου, ορίζεται ότι:

«1. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακινήτων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου οι πωλητές οφείλουν να προσκομίζουν στον συμβολαιογράφο βεβαίωση του οικείου Ο.Τ.Α. στην Περιφέρεια του οποίου κείται το ακίνητο, από την οποία να προκύπτει ότι δεν οφείλεται τέλος ακίνητης περιουσίας, άλλως το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι άκυρο, ελέγχεται δε ο συμβολαιογράφος που το συνέταξε.

2. Η παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114) καταργείται».

Σύμφωνα δε με την τελική διάταξη του εν λόγω Νόμου (άρθρο 169): «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του».

Στην εν λόγω διάταξη (άρθρο 59) -υποθέτουμε εκ παραδρομής- δεν ορίζεται κάτι ειδικότερο σχετικά με την έναρξη ισχύος της, συνεπώς η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευση του Νόμου στο Φ.Ε.Κ., η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Τα ανωτέρω έχουν ως αποτέλεσμα να τιναχθεί στον αέρα ο προγραμματισμός όλων των επικείμενων εντός των προσεχών ημερών μεταβιβάσεων ακινήτων, με σημαντικές συνέπειες για τους συναλλασσόμενους, δεδομένου ότι η έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. είναι στους περισσότερους Δήμους της χώρας μια χρονοβόρος διαδικασία, η διεκπεραίωση της οποίας (υπό κανονικές συνθήκες) απαιτεί 15 ημέρες τουλάχιστον.

Ο Νόμος 4483/2017 ΦΕΚ 107 /Α /31-7-17 .

 

 

Νομοθεσία μηχανικών & ακινήτων

Νομοθεσία μηχανικών & ακινήτων

 

 

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *