Σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Σκυροδέτηση

Σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος - προβλήματα και απαραίτητες ενέργειες

Όλα τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο αφορούν τον νέο κανονισμό τεχνολογίας σκυροδέματος 2016 , αλλά και την τεχνική οδηγία 2 του Σ.Π.Μ.Ε.

Τι ορίζεται υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος θεωρούμε όταν έχουμε τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω :

 • Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
 • Υψηλή θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος
 • Χαμηλή σχετική υγρασία
 • Υψηλή ταχύτητα αέρα

   Σκυροδέτηση με ζεστό καιρό θεωρείται η κατάσταση κατά την οποία εκτελούνται η διάστρωση, η συμπύκνωση, η συντήρηση και η λήψη προστατευτικών μέτρων του σκυροδέματος, κάτω από τις ακόλουθες συνθήκες ή και συνδυασμό αυτών:

 • υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα
 • υψηλή θερμοκρασία νωπού σκυροδέματος
 • χαμηλή σχετική υγρασία
 • υψηλή ταχύτητα αέρα

   Όταν η θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την παράδοση στο χώρο σκυροδέτησης αναμένεται να είναι ίση ή να υπερβεί τους 27°C συνιστάται να λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα

   Σε κάθε περίπτωση, η θερμοκρασία του σκυροδέματος που διαστρώνεται δεν επιτρέπεται (σε οποιαδήποτε θερμοκρασία περιβάλλοντος) να είναι μεγαλύτερη από 32°C.

   Όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι μεγαλύτερη από 38°C η σκυροδέτηση πρέπει να αναβάλλεται. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, τότε θα πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και προστασίας ώστε η θερμοκρασία στο μικροκλίμα της κατασκευής να παραμένει μικρότερη από 38°C.

   Η συντήρηση θα αρχίζει αμέσως μετά τη διάστρωση. Οποιαδήποτε μέθοδος συντήρησης επιλεγεί, θα πρέπει να εφαρμόζεται για τουλάχιστον τρεις συνεχόμενες ημέρες.

   Η συντήρηση του σκυροδέματος με βρεχόμενες λινάτσες, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική διότι κρατά σκιασμένη την επιφάνεια του σκυροδέματος και συγχρόνως διατηρεί κορεσμένα με νερό τα τριχοειδή.

 

Ποια τα πιθανά προβλήματα και οι συνήθεις βλάβες από σκυροδέτηση με ζεστό καιρό

 • Αυξημένη απαίτηση σε νερό ανάμιξης με αποτέλεσμα την μείωση του ρυθμού τήξης , της αντοχής , της ανθεκτικότητας και της υδατοπερατότητας , ενώ αυξάνει τον κίνδυνο ρηγμάτωσης λόγω θερμικής συστολής και συστολής ξήρανσης.
 • Έντονη απώλεια κάθισης και αυξημένος ρυθμός απώλειας αυτής , με αποτέλεσμα την τάση για προσθήκη επιπλέον νερού επιτόπου στο έργο.
 • Μείωση της τελικής αντοχής . Συνήθως αναπτύσσουν υψηλότερες πρώιμες αντοχές σε σύγκριση με συνήθεις θερμοκρασίες περιβάλλοντος , αλλά υπολείπονται ως προς τις αντοχές των 28 ημερών και πέρα αυτών .
 • Αυξημένη τάση για πλαστική συστολή με αποτέλεσμα την ρηγμάτωση .
 • Αύξηση της διαπερατότητας του σκυροδέματος και μείωση της ανθεκτικότητάς του στον χρόνο .

 

 

Πως προστατεύεται το σκυρόδεμα που σκυροδετείται με ζεστό καιρό

 • Οργάνωση εργασιών στο εργοτάξιο και πρόβλεψη σχετικά με τις κλιματολογικές συνθήκες σκυροδέτησης .
 • Παραγωγή <<ψυχρού>> σκυροδέματος θερμοκρασίας έως 27 oC και οπωσδήποτε μικρότερη από 32 oC .
 • Ελαχιστοποίηση του χρόνου σκυροδέτησης
 • Αύξηση του πλήθους των κατασκευαστικών αρμών και σύμφωνα με την μελέτη του πολιτικού μηχανικού
 • Εφαρμογή των κατάλληλων διαδικασιών συντήρησης , όπως με άφθονη διαβροχή , με διπλές υγρές λινάτσες , με μεμβράνες συντήρησης , με πλαστικές μεμβράνες ως φραγμοί εξάτμισης.
 • Μείωση του πάχους στρώσεων κατά την σκυροδέτηση έτσι ώστε να υπάρχει χρόνος να γίνει σωστή σύνδεση μεταξύ του παλαιότερου και του νεότερου υλικού με δόνηση .

 

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *