Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ

Παράταση ισχύος οικοδοµικών αδειών και αδειών δόµησης

Το ΥΠΕΝ έστειλε έγγραφο με θέμα “Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών και αδειών δόμησης ” προς τις ∆/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ.) των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων της Επικράτειας, για την ενημέρωση των Υπηρεσιών ∆όµησης χωρικής τους αρµοδιότητας.

Στο έγγραφο αναφέρονται τα εξής:

“Σας ανακοινώνουµε ότι στο 21 φύλλο της 21/2/2016, Τεύχος Α’, της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως δηµοσιεύτηκε ο νόµος 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις».

Στο άρθρο 76 του κεφαλαίου ΣΤ’ (∆ιατάξεις Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας) του δηµοσιευθέντος νόµου καθορίζεται ότι :

«Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το από 8-7-1993 π. δ. (∆’/795), ως και των αδειών δόµησης που εκδόθηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4030/2011 και λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, παρατείνεται κατά τρία (3) έτη».

Με την παραπάνω διάταξη παρατείνεται η ισχύς των οικοδοµικών αδειών και των αδειών δόµησης που λήγουν από 1-3-2016 έως και 31-12-2017, κατά τρία έτη από την ηµεροµηνία λήξης τους, χωρίς να απαιτούνται ενέργειες των Υπηρεσιών ∆όµησης.

Το έγγραφο μπορείτε να το βρείτε εδώ  11321-ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ .

 

Συνολικά η νομοθεσία για την ισχύ των οικοδομικών αδειών

  • Ν. 4067/2012 – άρθρο 29 §6 Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών στις οποίες έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός, ακόμη και αν έχουν λήξει, ως 31.12.2016 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η στέγη, δυνάμει της §4γ του άρθρου 6 του Ν.4030/11
  • Ν. 4258/2014-άρθρο 11 §4 και Ν. 4315/2014-άρθρο 10 §20 . Η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπληκτες και πυρόπληκτες περιοχές που εκδόθηκαν σύμφωνα με ειδικές ρυθμίσεις υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του ν.1190/1981 (Α203) ως ισχύει, και οι οποίες δεν είχαν λήξει την 01.03.2011 παρατείνεται έως 31.12.2016
  • Ν. 4342/2015 άρθρο 71 . Παρατείνεται η ισχύς των οικοδομικών αδειών που έχουν εκδοθεί μετά την 1.3. 2006, σύμφωνα με το από 8.7.1993 προεδρικό διάταγμα (ΦΕΚ 795/Δ713.7.1993) και αφορούν σε κτίρια ή εγκαταστάσεις του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο Δημόσιο και εποπτεύονται από το Κράτος ή σε κτίρια που οι μελέτες τους είναι προϊόν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, έως τις 31.12.2023, ακόμη και αν έχουν λήξει.

 

Για περισσότερα στοιχεία που αφορά την νομοθεσία μηχανικών δείτε και στο bountimas.com/nomothesia .

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *