Δικαιολογητικά άδειας δόμησης

 • adeies_dom
  Άδειες δόμησης

Δικαιολογητικά άδειας δόμησης για πολεοδομία

Δικαιολογητικά άδειας δόμησης. Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση άδειας δόμησης ακινήτου από τις υπηρεσίες δόμησης

 

Δικαιολογητικά άδειας δόμησης

Σχόλια

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη ή του έχοντος το νόμιμο δικαίωμα 

Με τις δηλώσεις αναθέσεων – αναλήψεων σε ενιαίο τεύχος και φύλλο ελέγχου. (αρθ. 2, παρ. 3.1)

 1. Αρχιτεκτονική μελέτη

Εμπεριέχεται η μελέτη (αρθ. 2, παρ. 3.2) Α) παθητικής πυροπροστασίας Β) προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται

 1. Στατική μελέτη

Με εδαφοτεχνική μελέτη όπου απαιτείται (αρθ. 2, παρ. 3.3)

 1. Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

(αρθ. 2, παρ. 3.4)

 1. Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 

(αρθ. 2, παρ. 3.5)

 1. Μελέτη χρονικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου

(αρθ. 2, παρ. 3.6)

 1. Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων

(αρθ. 2, παρ. 3.7)

 1. Μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας. 

θεωρημένη από την αρμόδια πυροσβεστική υπηρεσία.

Η παθητική πυροπροστασία υποβάλλεται υπογεγραμμένη μόνο από τον αρμόδιο μελετητή (δίχως έγκριση της Υπηρεσίας Δόμησης) απευθείας στην πυροσβεστική υπηρεσία. (αρθ. 2, παρ. 3.8)

 1. Μελέτη καύσιμου αερίου

εγκεκριμένη από την αρμόδια εταιρεία παροχής αερίου.

(αρθ. 2, παρ. 3.9)

 1. Υπεύθυνη δήλωση του κάθε μελετητή μηχανικού

Με το συγκεκριμένο περιεχόμενο όπως διατυπώνεται στο αρθ. 2, παρ. 3.10

 1. Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου. ΣΑΥ & ΦΑΥ 

Με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 305/1996 (Α΄ 305) (αρθ. 2, παρ. 3.11)

 1. Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης Ν.1221/81

Πιστοποιητικό μεταγραφής ή καταχώριση στο κτηματολογικό γραφείο.

Σε περίπτωση εξαγοράς υποβάλλεται αποδεικτικό καταβολής της απαιτούμενης εισφοράς. (αρθ. 2, παρ. 3.12)

 1. Αιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.1577/85 (ΓΟΚ ΄85) όπως ισχύει. (αρθ. 2, παρ. 3.13)

 1. Έντυπο προϋπολογισμού του έργου –  Αποδεικτικά είσπραξης φόρων , τελών , εισφορών , αμοιβές μελετών μηχανικών 

(αρθ. 2, παρ. 3.15)

 1. Τα αντίγραφα της εγκεκριμένης έγκρισης δόμησης

Με συμπληρωμένα τα στοιχεία στο πεδίο της Άδειας Δόμησης.

(αρθ. 2, παρ. 3.16)

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός Πολιτικός Μηχανικός
Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη
www.bountimas.com , info@bountimas.com

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *