Στο 30% των συνολικών φακέλων οι απεντάξεις στα τρέχοντα Leader

Στο 30% των συνολικών φακέλων οι απεντάξεις στα τρέχοντα Leader

Την απλοποίηση του περιεχόµενου των φακέλων, τη δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων πληρωµής και την καταβολή της ενίσχυσης απευθείας στον εργολάβο εξετάζουν για τον οδηγό των νέων Leader οι διαχειριστικές αρχές, ως µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων που οδήγησαν την απένταξη του 30% των συνολικών επενδύσεων στα «τρέχοντα» προγράµµατα.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε εισήγηση της αρµόδιας Μονάδα Β6 παρακολούθησης και υλοποίησης του Άξονα 4 (Leader) του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σε διηµερίδα µε θέµα την τοπική ανάπτυξη το νέο Μέτρο 19, αναµένεται να τρέξει µε τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Απλοποίηση φακέλου – πιστοποιητικά στην σύµβαση
  • Επανεξέταση ιδιωτικής συµµετοχή
  • Καταβολή ενίσχυσης στον εργολάβο
  • Αύξηση ποσοστού δηµοσίων έργων
  • Πολλαπλά τα αιτήµατα πληρωµής
  • Μείωση του χρόνου πληρωµής επενδυτών

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της διηµερίδας, ο ∆ιευθυντής της ΕΥ∆ ΠΑ, Νικόλαος Μανέτας ανέφερε ότι θα πρέπει οι στόχοι του τρέχοντος προγράµµατος να επιτευχθούν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2015 και πως η υπερδέσµευση (22 εκατ. ευρώ) από κάθε Περιφέρεια θα κατανεµηθεί µόνο σε ώριµα έργα και επιλαχόντες.

Χρονοδιάγραµµα επιλογής τοπικών προγραµµάτων

Το χρονοδιάγραµµα για τη διαγωνιστική διαδικασία για την προπαρασκευή και επιλογή των τοπικών προγραµµάτων, ώστε έπειτα να υπάρχουν οι σχετικές προκηρύξεις από τις ΟΤ∆ έχουν ως εξής:
Η ολοκλήρωση της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας έχει καταληκτική ηµεροµηνία την 23/05/2016 (2 έτη από την έγκριση του Συµφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

  • Υπάρχει η δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας.
  • Η διαδικασία δεν δύναται να επαναληφτεί τρίτη φορά.
  • Καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και της δεύτερης διαγωνιστικής διαδικασίας: 31/12/2017 (άρθρο 33 § 4, Καν. (ΕΕ) 1303/2013)

Κοντονής Γιώργος

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός info@bountimas.com , www.bountimas.com

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *