Νομοθεσία ακινήτων

Νομοθεσία ακινήτων

Στο σημείο αυτό θα βρείτε μέρος της νομοθεσίας ακινήτων, όπως πολεοδομική νομοθεσία και νομοθεσία αυθαιρέτων, που είναι χρήσιμη για το επάγγελμα του μηχανικού όπως :

  1. Πολεοδομική νομοθεσία (ΓΟΚ , ΝΟΚ)
  2. Νομοθεσία αυθαιρέτων
  3. Υγειονομική νομοθεσία

Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα ενημερωμένη την σχετική νομοθεσία ακινήτων , λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο των δεδομένων των τελευταίων ετών και να φιλτράρουμε τα κυριότερα σημεία κατά περίπτωση

Social Network Widget by Acurax Small Business Website Designers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed