Νομοθεσία ακινήτων

Νομοθεσία ακινήτων

Στο σημείο αυτό θα βρείτε μέρος της νομοθεσίας ακινήτων, όπως πολεοδομική νομοθεσία και νομοθεσία αυθαιρέτων, που είναι χρήσιμη για το επάγγελμα του μηχανικού όπως :

  1. Πολεοδομική νομοθεσία (ΓΟΚ , ΝΟΚ)
  2. Νομοθεσία αυθαιρέτων
  3. Υγειονομική νομοθεσία

Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα ενημερωμένη την σχετική νομοθεσία ακινήτων , λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο των δεδομένων των τελευταίων ετών και να φιλτράρουμε τα κυριότερα σημεία κατά περίπτωση