ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ LEADER ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ

ΣΕ ΔΥΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ LEADER ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ Υπεγράφη η απόφαση κατανομής πιστώσεων για το νέο Πρόγραμμα...