Όλυνθος – η πρώτη «ηλιακή πόλη» της αρχαίας Ελλάδας

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε τον Σωκράτη, τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο (469 – 399 π Χ), ως μια από τις μεγαλύτερες...