Σχέδιο νόμου σύστασης νέων επιχειρήσεων

Tο σχέδιο νόμου με το νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κατατέθηκε στη Βουλή, στο οποίο παρουσιάζεται...