Κατ’ εξαίρεση άδεια σε στάβλους που «βλέπουν» σε οδικό δίκτυο

Κατ’ εξαίρεση άδεια σε στάβλους που «βλέπουν» σε οδικό δίκτυο Άδεια κατ’ εξαίρεση μπορούν να λάβουν και οι υφιστάμενες...