Σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος

Σκυροδέτηση σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος – προβλήματα και απαραίτητες ενέργειεςΌλα τα αναφερόμενα στο συγκεκριμένο άρθρο αφορούν τον νέο κανονισμό...