Ετικέτα: ΚΥΕ

Οδηγός γνωστοποίησης επιχειρήσεων 0

Οδηγοί έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης

Οδηγοί έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων με τη διαδικασία της γνωστοποίησης & για τα στελέχη των Αρμόδιων Αρχών παραλαβής γνωστοποίησης...

Απόφαση 16228/17 ΦΕΚ 1723 0

Απλούστευση και προτυποποίηση γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

Απόφαση 16228/17 ΦΕΚ 1723 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρων και Κινηματογράφων...

ΑΕΠΙ 0

ΑΕΠΙ συχνά ερωτήματα

Η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΑΕΠΙ), λειτουργεί ως Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης με βάση τις διατάξεις του Νόμου...