Γιατί καθυστερούν μεγάλες επενδύσεις στη Χαλκιδική

 Σημαντικές καθυστερήσεις σε μεγάλες επενδύσεις φέρνει το γεγονός ότι πολλές από τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις, π.χ., χωροθέτησης, πρέπει...