Δασικοί χάρτες παράταση έως τις 27 Ιουλίου για την υποβολή αντιρρήσεων

Δασικοί χάρτες παράταση έως τις 27 Ιουλίου στους δασικούς χάρτες για την υποβολή αντιρρήσεων, αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και αιτήσεων...