Αγροτικές αποθήκες σε οικισμούς κάτω των 2000 κατοίκων

«Έξωση» στις αγροτικές αποθήκες από τα μικρά χωριά (κάτω των 2000 κατοίκων) Εκτός των ορίων των μικρών οικισμών με...