Αυθαίρετα κατηγορίας 5 Ν4495/17

Βάση του Νόμου 4495/2017 τα αυθαίρετα χωρίζονται σε πέντε κατηγορίες. Η κατηγορία 5 για την οποία προβλέπεται παράταση για...