Κατηγορία: 8. Ακίνητα

Ακίνητα Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Γενικές ειδήσεις που αφορούν τα ακίνητα σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Φόροι, δικαιολογητικά μεταβίβασης, πώλησης, δωρεάς, γονικής παροχής , κληρονομιάς