Κατηγορία: 7. Δικαιολογητικά

Δικαιολογητικά για Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Στο σημείο αυτό της σελίδας μας θα βρείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ορισμένες από τις απαραίτητες επαφές σας με τον δημόσιο τομέα και ιδίως στην Χαλκιδική και την Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να βρείτε δικαιολογητικά για τα εξής :

  • Έκδοση αδειών δόμησης από τις υπηρεσίες δόμησης
  • Έκδοση αδειών λειτουργίας από τους δήμους και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (πολεοδομία, πυροσβεστική, υγειονομικό)
  • Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) .
  • Ένταξης αυθαιρέτου κτιρίου στους ισχύοντες κατά καιρούς νόμους .
  • Έντυπα για μεταβίβαση, πώληση, αγορά ή ενοικίαση ακινήτου
ηλεκτρονικές άδειες 0

Ηλεκτρονικές άδειες e-άδειες ΦΕΚ 3136/Β/31-7-18

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις...

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων 0

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων Στις ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α....

ΚΤΙΡΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ 1955 0

Βεβαίωση κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955

Βεβαίωση κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955 Η βεβαίωση κτισμάτων προϋφιστάμενων του 1955 μπορεί να μας φανεί χρήσιμη για πολλούς λόγους....

Χρήσιμα αρχεία Πυροσβεστικής υπηρεσίας 0

Χρήσιμα αρχεία Πυροσβεστικής υπηρεσίας

Χρήσιμα αρχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίαςΑίτηση πυρασφάλειαςΥπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη άνευ αυτοψίαςΥπεύθυνη δήλωση μηχανικού άνευ αυτοψίαςΥπεύθυνη δήλωση μηχανικού με αυτοψίαΑριθμός λογαριασμού ΕΤΕ...

Διάρκεια εργοταξιακής παροχής - Θεώρηση οικοδομικών αδειών 0

Διάρκεια εργοταξιακής παροχής – Θεώρηση οικοδομικών αδειών

Διάρκεια εργοταξιακής παροχής – Θεώρηση οικοδομικών αδειών Έγγραφο – Οδηγία με αρ. πρωτ. 31327/31-7-2015 “Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση...

0

Φορολογία κληρονομιών – Δωρεών – Γονικών Παροχών

(Για να βρείτε συγκεντρωμένα σε ένα αρχείο πολλά από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για σύνταξη συμβολαίων μπορείτε να πατήσετε εδώ ) Η Γενική...

0

ΙΚΑ Διαγράφονται τα χρέη από οικοδομικά ένσημα για όσους νομιμοποίησαν αυθαίρετα

ΙΚΑ Διαγράφονται τα χρέη από οικοδομικά ένσημα για όσους νομιμοποίησαν αυθαίρετα Διαγράφονται τα ανεξόφλητα χρέη προς το ΙΚΑ από...

0

Έγκριση και άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης επί ρυμοτομούμενων ακινήτων

Έγκριση και άδεια δόμησης αλλαγής χρήσης επί ρυμοτομούμενων ακινήτων Εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων, επιτρέπεται κατόπιν έκδοσης άδειας δόμησης η...