Κατηγορία: 6. Νομοθεσία

Νομοθεσία ακινήτων

Νομοθεσία ακινήτων που αφορά το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα , για την έκδοση των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης , την τακτοποίηση των αυθαιρέτων , τις άδειες λειτουργίας, την υγειονομική νομοθεσία και την νομοθεσία πυρασφάλειας . Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα ενημερωμένη την σχετική νομοθεσία ακινήτων , λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο των δεδομένων των τελευταίων ετών και να φιλτράρουμε τα κυριότερα σημεία κατά περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψιν την ημερομηνία έκδοσης ενός άρθρου θα μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία θα υπερισχύουν των παλαιότερων άρθρων .

Στο σημείο αυτό θα βρείτε μέρος της νομοθεσίας ακινήτων, όπως πολεοδομική νομοθεσία και νομοθεσία αυθαιρέτων, που είναι χρήσιμη για το επάγγελμα του μηχανικού όπως :

  1. Πολεοδομική νομοθεσία (ΓΟΚ , ΝΟΚ)
  2. Νομοθεσία αυθαιρέτων
  3. Υγειονομική νομοθεσία

 Τεχνικό γραφείο Μπουντίμα Πιττακού πολιτικού μηχανικού σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική .

ηλεκτρονικές άδειες 0

Ηλεκτρονικές άδειες e-άδειες ΦΕΚ 3136/Β/31-7-18

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις...

Νόμος 4495 2017 ΦΕΚ 167 Α 3-11-17 0

Εγκύκλιος 1 16-11-17 Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ν.4495/2017

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 1  16.11.2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα «Διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων...

Νόμος 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 0

Νόμος 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις

Νόμος 4495/2017 Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις Ο νέος Νόμος “αυθαιρέτων” , ο οποίος διαδέχεται...

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων 0

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων

Επαναφορά του ΤΑΠ στα συμβόλαια ακινήτων Στις ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α....

διαχωρισμός διαμερίσματος 0

Έγγραφο 14346/25-5-2017 Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος

Έγγραφο 14346/25-5-2017 Σχετικά με διαχωρισμό διαμερίσματος Σας γνωρίζουμε ότι για το διαχωρισμό ενός διαμερίσματος σε δύο, απαιτείται , βάσει της παρ. 1 του...

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 0

Έγγραφο 20258/25-5-2017 Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012

Έγγραφο 20258/25-5-2017 Αναθεώρηση επ΄αόριστον οικοδομικών αδειών βάσει της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν.4067/2012 Βάσει της παρ. 6...

Απόφαση 16228/17 ΦΕΚ 1723 0

Απλούστευση και προτυποποίηση γνωστοποίησης λειτουργίας ΚΥΕ

Απόφαση 16228/17 ΦΕΚ 1723 Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρων και Κινηματογράφων...

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 0

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων σε Δημόσια διαβούλευση

Νέος Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων σε Δημόσια διαβούλευση σε αντικατάσταση του ΠΔ 71/1988.Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δίνεται το σχέδιο Προεδρικού...

Χρήσιμα αρχεία Πυροσβεστικής υπηρεσίας 0

Χρήσιμα αρχεία Πυροσβεστικής υπηρεσίας

Χρήσιμα αρχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίαςΑίτηση πυρασφάλειαςΥπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη άνευ αυτοψίαςΥπεύθυνη δήλωση μηχανικού άνευ αυτοψίαςΥπεύθυνη δήλωση μηχανικού με αυτοψίαΑριθμός λογαριασμού ΕΤΕ...