Κατηγορία: 6. Νομοθεσία

Νομοθεσία ακινήτων

Νομοθεσία ακινήτων που αφορά το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα , για την έκδοση των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης , την τακτοποίηση των αυθαιρέτων , τις άδειες λειτουργίας, την υγειονομική νομοθεσία και την νομοθεσία πυρασφάλειας . Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα ενημερωμένη την σχετική νομοθεσία ακινήτων , λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο των δεδομένων των τελευταίων ετών και να φιλτράρουμε τα κυριότερα σημεία κατά περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψιν την ημερομηνία έκδοσης ενός άρθρου θα μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία θα υπερισχύουν των παλαιότερων άρθρων .

Στο σημείο αυτό θα βρείτε μέρος της νομοθεσίας ακινήτων, όπως πολεοδομική νομοθεσία και νομοθεσία αυθαιρέτων, που είναι χρήσιμη για το επάγγελμα του μηχανικού όπως :

  1. Πολεοδομική νομοθεσία (ΓΟΚ , ΝΟΚ)
  2. Νομοθεσία αυθαιρέτων
  3. Υγειονομική νομοθεσία

 Τεχνικό γραφείο Μπουντίμα Πιττακού πολιτικού μηχανικού σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική .

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων 0

Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων σε Δημόσια διαβούλευση

Νέος Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων σε Δημόσια διαβούλευση σε αντικατάσταση του ΠΔ 71/1988.Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση δίνεται το σχέδιο Προεδρικού...

Χρήσιμα αρχεία Πυροσβεστικής υπηρεσίας 0

Χρήσιμα αρχεία Πυροσβεστικής υπηρεσίας

Χρήσιμα αρχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίαςΑίτηση πυρασφάλειαςΥπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη άνευ αυτοψίαςΥπεύθυνη δήλωση μηχανικού άνευ αυτοψίαςΥπεύθυνη δήλωση μηχανικού με αυτοψίαΑριθμός λογαριασμού ΕΤΕ...