Κατηγορία: 4. ΠΕΑ Ακινήτων

ΠΕΑ ακινήτων – ενεργειακά πιστοποιητικά

ΠΕΑ ακινήτων – ενεργειακά πιστοποιητικά : νέα και ειδήσεις , καθώς και νομοθεσία που διέπει την έκδοση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Ενεργειακές μελέτες κτιρίων , παρέχουμε υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου σας :

Βασικό σημείο στα άρθρα του συγκεκριμένου τμήματος παίζει η ημερομηνία έκδοσης , με τα νεότερα άρθρα να αποτελούν τα πιο επικαιροποιημένα νέα και να υπερισχύουν των παλαιότερων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας “Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων” ή “Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ” ή να επικοινωνήσετε μαζί μας .

Τεχνικό γραφείο Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη .

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη 0

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου 2017

  Άδειες δόμησης σε Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη    πατήστε εδώ (περισσότερα…)