Κατηγορία: 2. Στατικές Μελέτες

Στατικές μελέτες κτιρίων

Εκπονούμε στατικές μελέτες κτιρίων διαθέτοντας το κατάλληλο λογισμικό και την εμπειρία 18 χρόνων στην μελέτη και κατασκευή κάθε μορφής κτιρίων όπως :

 • Κτίρια μονοκατοικιών
 • Κτίρια πολυκατοικιών
 • Αγροτικών κτιρίων
 • Κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία
 • Πέτρινα κτίρια
 • Ξύλινα κτίρια
 • Βιομηχανικών μεταλλικών και σύμμεικτων κτιρίων
 • Μεταλλικών κατοικιών
 • Σύμμεικτων κατοικιών
 • Προσθήκες κτιρίων
 • Ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων

Έχοντας πάντα γνώμονα και πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια του κτιρίου και των ενοίκων του μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε στατική μελέτη που αφορά οποιοδήποτε τύπο κτιρίου .

Οι Στατικές Μελέτες για όλα τα είδη των κατασκευών εκπονούνται με βάση τους Ευρωκώδικες (ΕΝ Eurocodes) και

 • Ευρωκώδικας   0: Βάσεις σχεδιασμού δομημάτων
 • Ευρωκώδικας   1: Βάση μελέτης και δράσεων στις κατασκευές
 • Ευρωκώδικας   2: Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   3: Σχεδιασμός μεταλλικών κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   4: Σχεδιασμός σύμμικτων κατασκευών από χάλυβα & σκυρόδεμα
 • Ευρωκώδικας   5: Σχεδιασμός ξύλινων κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   6: Κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία
 • Ευρωκώδικας   7: Γεωτεχνικός σχεδιασμός
 • Ευρωκώδικας   8: Αντισεισμικός σχεδιασμός των κατασκευών
 • Ευρωκώδικας   9: Σχεδιασμός αλουμινένιων κατασκευών
ΕΑΚ 2000 0

Κατηγορίας σπουδαιότητας σύμφωνα με τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό (ΕΑΚ)

«Πίνακας 2.3: Συντελεστές Σπουδαιότητας   Κατηγορία Σπουδαιότητας   Σ1 Κτίρια μικρής σπουδαιότητας ως προς την ασφάλεια του κοινού, όπως...

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη 0

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου 2017

  Άδειες δόμησης σε Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη    πατήστε εδώ για άδειες δόμησης   Ενεργειακές μελέτες , Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ    Πατήστε...

0

Υπηρεσίες τεχνικού γραφείου 2016

  Άδειες δόμησης σε Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη    πατήστε εδώ για άδειες δόμησης   Ενεργειακές μελέτες , Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης ΠΕΑ    Πατήστε...

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με ενεργειακή ή στατική αναβάθμιση 1

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με ενεργειακή ή στατική αναβάθμιση

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με ενεργειακή ή στατική αναβάθμιση Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε) από το απόγευμα της...

2

Τρόποι πλαγιοκάλυψης μεταλλικού σκελετού

Τρόποι πλαγιοκάλυψης μεταλλικού σκελετού Στις μεταλλικές κατασκευές υπάρχουν πολλοί τρόποι για την πλαγιοκάλυψη (τοιχοποιία. Σύμφωνα με την εμπειρία μας,...

Κατοικία από μεταλλικό σκελετό 0

Γιατί να κατασκευάσετε μια μεταλλική κατοικία

Γιατί να κατασκευάσετε μια μεταλλική κατοικία Η κατασκευή μίας μεταλλικής κατοικίας αποτελεί έναν σύγχρονο τρόπο δόμησης που επιτυγχάνει ποιότητα, ταχύτητα...

Τοιχοπλήρωση 0

Γιατί να συμπεριλάβω τις τοιχοπληρώσεις στο υπολογιστικό μοντέλο

Γιατί να συμπεριλάβω τις τοιχοπληρώσεις στο υπολογιστικό μοντέλο Αύξηση αντοχής και δυσκαμψίας Όταν λαμβάνονται υπόψιν οι τοιχοπληρώσεις αυξάνονται τόσο...

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός Χαλκιδική & Θεσσαλονίκη 0

Τεχνικό Γραφείο Χαλκιδική Θεσσαλονίκη

Τεχνικό Γραφείο Χαλκιδική Θεσσαλονίκη Το τεχνικό γραφείο Χαλκιδική Θεσσαλονίκη λειτουργεί από το 1998 στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και της...