Χρήσιμα αρχεία

Χρήσιμα αρχεία

Σε αυτό το σημείο της σελίδας μας θα βρείτε μερικά χρήσιμα αρχεία και συγκεκριμένα :

 • Νόμος 4067/12 ( ΝΟΚ)
  • Τροποποιήσεις του ΝΟΚ με τον Νόμο 4135/14 κεφάλαιο Β άρθρο 7
  • Τροποποιήσεις του ΝΟΚ άρθρο 4 με τον Ν4178/13 άρθρο 48
 • Άδειες μικρής κλίμακας – διαδικασία – δικαιολογητικά – έντυπα
 • Έντυπα και διατάξεις πυροσβεστικής (πχ Πυροσβεστική διάταξη 3/15)

Για να έχετε πρόσβαση σε αυτά και να τα “κατεβάσετε” θα πρέπει να γίνεται μέλος της σελίδας μας κάνοντας απλά μία εγγραφή και βάζοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας όπως θα δείτε στις παρακάτω επιλογές

 

 

 • Νόμος 4067/12 ( ΝΟΚ)   download
  • Τροποποιήσεις του ΝΟΚ με τον Νόμο 4135/14 κεφάλαιο Β άρθρο 7  download
  • Τροποποιήσεις του ΝΟΚ άρθρο 4 με τον Ν4178/13 άρθρο 48 download
 • Άδειες μικρής κλίμακας – διαδικασία – δικαιολογητικά – έντυπα download
 • Πυροσβεστική διάταξη 3/15 download