ΠΕΑ

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης κτιρίων

Το Π.Ε.Α. (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) είναι ένα αναγνωρισμένο από το Υ.Π.Ε.Κ.Α. έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή (ο οποίος έχει ενταχθεί σε ειδικό Μητρώο) και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το Π.Ε.Α. το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η), ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

Από 9 Ιανουαρίου 2011 είναι υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Κατά την πώληση ή τη μίσθωση κτιρίων άνω των 50 τ.μ.
 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής νέου κτιρίου άνω των 50 τ.μ. ή με τη ριζική ανακαίνιση υφιστάμενου κτιρίου.
 • Στην υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» χρειάζεται δύο πιστοποιητικά, το ένα να αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση και το άλλο να αποδεικνύει την ενεργειακή αναβάθμιση αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες.

Στην περίπτωση της αγοράς-πώλησης ακινήτου το  πιστοποιητικό προσκομίζεται στον συμβολαιογράφο ώστε να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση . Στην περίπτωση της ενοικίασης το πιστοποιητικό προσκομίζεται στην εφορία μαζί με το μισθωτήριο συμβόλαιο , ώστε η μίσθωση να είναι έγκυρη και ο ιδιοκτήτης να μπορεί να αλλάξει το όνομα στη Δ.Ε.Η.

Το ενεργειακό πιστοποιητικό ισχύει για 10 χρόνια από την ημερομηνία έκδοσής του .

Δεν απαιτείται πιστοποιητικό στις εξής περιπτώσεις:
 • Όταν πρόκειται για γονική παροχή
 • Παράταση, ανανέωση ή τροποποίηση των όρων υφιστάμενων μισθώσεων
 • Αυτοτελή κτήρια κάτω των 50 τ.μ.
 • Βιοτεχνίες, βιομηχανίες, αποθήκες, φούρνους, πρατήρια υγρών καυσίμων, χώροι στάθμευσης  αυτοκινήτων
 • Κατεδαφιστέα κτήρια
 • Διατηρητέα κτήρια και μνημεία που προστατεύονται από το νόμο
 • Κτήρια που χρησιμοποιούνται ως χώροι λατρείας ή θρησκευτικών δραστηριοτήτων
 • Μη μόνιμα κτήρια
 • Εργαστήρια
 • Κτήρια αγροτικών χρήσεων −πλην κατοικιών− με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις.

Προσοχή! Από 1η Ιανουαρίου 2016 θα υποχρεούνται να εκδίδουν Π.Ε.Α. και οι ιδιοκτήτες ακινήτων επιφάνειας κάτω των 50 τετραγωνικών μέτρων.

Δείτε επίσης και : διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ