Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ

Διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ

Η διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ (πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης) είναι η εξής :

 • Επικοινωνία ιδιοκτήτη με το μηχανικό ενεργειακό επιθεωρητή, αρχική ενημέρωση για τη διαδικασία και ανάθεση ενεργειακής επιθεώρησης.
 • Ηλεκτρονική  έκδοση  του  αριθμού  πρωτοκόλλου  της  ενεργειακής  επιθεώρησης.
 • Επιθεώρηση  του  κτηρίου  με  επί  τόπου  επίσκεψη  για  τη  συλλογή  των  απαιτούμενων δεδομένων.
 • Υπολογισμός ενεργειακής απόδοσης κτηρίου
 • Συστάσεις  βελτίωσης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίου
 • Έκδοση  πιστοποιητικού  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίου  (Π.Ε.Α.) και παράδοση στον ιδιοκτήτη

Δεδομένα που απαιτούνται να δοθούν στον Μηχανικό

 • Αντίγραφο τίτλου ιδιοκτησίας
 • Άδεια Οικοδομής (για κτήρια πριν το 1983 προαιρετικό) ή
 • Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί (εάν δεν υπάρχει ο μηχανικός κάνει σκαρίφημα του χώρου)
 • Αντίγραφο αριθμού κτηματολογίου ΚΑΕΚ (εφόσον η περιοχή έχει ενταχθεί στο Κτηματολόγιο)*
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Μελέτη Θερμομόνωσης (για κτήρια μετά το 1980, εφόσον μπορεί να βρεθεί)
 • Φύλλο συντήρησης λέβητα και κλιματιστικού (εάν υπάρχει)
 • Στοιχεία ιδιοκτήτη (διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
 • προαιρετικά λογαριασμός ΔΕΗ

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφει την πραγματική κατάσταση του ακινήτου ανεξαρτήτως των όσων αναφέρονται στην άδεια ώστε να υπολογιστεί η πραγματική κατανάλωση. Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής δεν είναι ελεγκτής δόμησης, δεν ελέγχει πολεοδομικές παραβάσεις και δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν αυθαιρεσίες. Τυχόν μετρήσεις και το σκαρίφημα του Επιθεωρητή δεν κατατίθενται σε καμία υπηρεσία για διασταύρωση στοιχείων.

Αν υπάρχει αυθαίρετο τμήμα στο κτήριο (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος), με ενιαία λειτουργία ως προς τους υπόλοιπους χώρους του κτηρίου, θα πρέπει να καταγραφεί και αυτός ο χώρος ως λειτουργικός θερμαινόμενος χώρος στους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου. Απλώς για την διαδικασία έκδοσης Π.Ε.Α. δεν απαιτείται νομιμοποίηση αυτών των χώρων .