Προσφορές

Σε αυτό το σημείο θα βρείτε προσφορές είτε του γραφείου μας είτε συνεργατών μας όπως

Όλες οι προσφορές θα ελεγχθούν πρώτα από εμάς και κατόπιν θα γίνει η δημοσίευσή τους.

Οι προσφορές αφορούν είτε επιλεγμένα ακίνητα συνεργατών μας , εργολάβων , απλών ιδιοκτητών αλλά και μεσιτών είτε έργα και παροχή υπηρεσιών κατασκευαστών - εργολάβων .

Ακίνητα προς πώληση

Μεταλλικές κατοικίες