Οπλισμένου σκυροδέματος

Στατικές μελέτες Οπλισμένου σκυροδέματος 

Η Στατική Μελέτη ενός κτιρίου και δη Οπλισμένου σκυροδέματος είναι το άλφα και το ωμέγα της ασφαλούς διαβίωσης των κατοίκων του έναντι φυσικών καταστροφών (όπως σεισμός). Ειδικά σε σεισμογενείς περιοχές, όπως είναι η Ελλάδα, είναι απαραίτητη η σωστή μελέτη της αντισεισμικής θωράκισης των κατασκευών ώστε να εκπληρώνονται όλες τις απαιτήσεις ασφαλείας των Κανονισμών του κράτους , αλλά και των Ευρωπαϊκών .

  Διαθέτοντας το κατάλληλο λογισμικό και την εμπειρία 18 χρόνων στην μελέτη και κατασκευή κάθε μορφής κτιρίων όπως :

  • Κτίρια μονοκατοικιών
  • Κτίρια πολυκατοικιών
  • Αγροτικών κτιρίων
  • Κτιρίων με φέρουσα τοιχοποιία
  • Πέτρινα κτίρια
  • Ξύλινα κτίρια
  • Βιομηχανικών μεταλλικών κτιρίων

  Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την έκδοση μιας πλήρους στατικής μελέτης, που ακολουθεί όλους τους σύγχρονους κανονισμούς (ΕΚΩΣ-ΕΑΚ, Eurocodes, ΚΑΝ.ΕΠΕ.) και αφορά κτίρια συμβατικής κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα.

Η επίλυση των κτιρίων από οπλισμένο σκυρόδεμα γίνεται με το λογισμικό FESPA της LH-LOGISMIKH . Το συγκεκριμένο λογισμικό έχει επιπλέον τη δυνατότητα μελέτης υπαρχόντων κατασκευών με τους νέους ή παλαιότερους κανονισμούς αλλά και τον υπολογισμό απαιτούμενων ενισχύσεων.

Οι μελέτες συνοδεύονται από πλήρη σχέδια ξυλοτύπων και λεπτομερειών υποστυλωμάτων τα οποία εμπλουτίζονται από κατασκευαστικές τομές στα σημεία που απαιτείται, σχέδια λεπτομερειών και σημειώσεις έτσι ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν πλήρως στο εργοτάξιο. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από την επίβλεψη οικοδομικών εργασιών σε ιδιωτικά και δημόσια έργα, εξασφαλίζει την ρεαλιστική υλοποίηση μιας μελέτης.