Νομοθεσία Αυθαιρέτων

Νομοθεσία αυθαιρέτων

Νομοθεσία αυθαιρέτων

Νομοθεσία αυθαιρέτων Ν4178/2013 και μερικά χρήσιμα βοηθήματα για του ιδιοκτήτες αυθαιρέτων :

  • 21/01/2015 – Δυνατότητα υπαγωγή στο Ν 4178/2013 αυθαιρέτων κατασκευών και εργασιών που δεν διαμορφώνουν ολοκληρωμένο φέροντα οργανισμό. Η απόφαση εδώ
  • 30/12/2014 – Παράταση των προθεσμιών δηλώσεων αυθαιρέτων του Ν. 4178, έως 08/02/2016. Η σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ εδώ. Το σχετικό ΦΕΚ 3534Β /30-12-2014 εδώ
  • 15/09/2014 – ΦΕΚ 2440Β / 15-09-2014 . Καθορισμός συμψηφισμού των ποσών που καταβάλλονται για την ενεργειακή αναβάθμιση και για τη στατική επάρκεια κτιρίων προ του έτους 2003 με τα ποσά του ειδικού προστίμου που προβλέπονται από τον ν. 4178/2013 – απαιτούμενα δικαιολογητικά .
  • 14/01/2014 – Νέο φύλλο καταγραφής αυθαιρέτου 14 Ιανουαριου 2014
  • 23/09/2013 – Ρύθμιση φορολογικών θεμάτων στα πλαίσια του N4178/13
  • 03/12/2013 – Εγκύκλιος 4 για τον Νόμο 4178/13
  • 01/10/2013 – Εγκύκλιος 3 για τον Νόμο 4178/13
  • 05/09/2013 – Απο 5 Σεπτεμβριου 2013 αρχίζει η ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών για την ένταξη στον Ν4178 ΦΕΚ 174 Α 8/8/2013 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις), σύμφωνα με το ΦΕΚ 2184/Β /5-9-2013
  • 16/08/2013 – Διευκρίνιση στο Νόμο 4178/2013 . Σε δικαιοπραξίες εν ζωή που συντάσσονται μετά τη δημοσίευση του ν. 4178/2013 (ήτοι την 8η Αυγούστου 2013) και έχουν ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο έως την έκδοση των προβλεπομένων από τις διατάξεις των άρθρων 10 και 30 του ως άνω νόμου Υπουργικών Αποφάσεων επισυνάπτονται οι βεβαιώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 4014/2011, οι οποίες έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή θα εκδοθούν. ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ 16/8/2013
  • 08/08/2013 – Νόμος 4178_2013  – ΦΕΚ 174Α 8/8/13 (Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – περιβαλλοντικό ισοζύγιο και άλλες διατάξεις)