Μεταλλικά κτίρια

Μεταλλικά κτίρια σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική

Μελέτη και κατασκευή μεταλλικών κτιρίων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική .

Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει την στατική μελέτη για έκδοση άδειας δόμησης , αλλά και την μελέτη εφαρμογής για οποιοδήποτε μεταλλικό κτίριο στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στους Νομούς Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής .

Τα μεταλλικά κτίρια είναι κατασκευές που κερδίζουν σταθερά έδαφος στην οικοδόμηση βιοτεχνικών και βιομηχανικών χώρων, αποθηκών και γενικά κτιρίων που απαιτούν υψηλή αντοχή, λειτουργικότητα, αντισεισμικότητα και άριστες συνθήκες εσωτερικού χώρου.

Οι χρήσεις τους αφορούν κυρίως βιομηχανικούς ή βιοτεχνικούς χώρους, εργοστάσια, αποθηκευτικούς χώρους, στέγαστρα, κ.α. χωρίς όμως να αποκλείεται η χρήση του χάλυβα και σε κατοικίες, ειδικά όταν γίνεται προσθήκη καθ’ ύψος και επιζητείται ελαφριά κατασκευή.

Συνοπτικές πληροφορίες για όλα τα στάδια σχεδιασμού, μελέτης και κατασκευής ενός μεταλλικού κτιρίου.

Το υλικό που χρησιμοποιείται στις μεταλλικές κατασκευές είναι ο χάλυβας. Όλα τα δομικά στοιχεία, δοκοί, δικτυώματα, λάμες, κοχλίες, κ.α. κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας χάλυβα, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, με απόλυτη ακρίβεια.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία υπόκεινται σε χημική επεξεργασία και τελική βαφή πριν μεταφερθούν στο εργοτάξιο, ώστε να αποκτήσουν το μέγιστο των αντοχών σε όλες τις μηχανικές καταπονήσεις αλλά και στις καιρικές συνθήκες (αποφυγή ρηγμάτωσης, παραμόρφωσης και οξείδωσης).

Παράλληλα οι τοιχοποιίες επιλέγονται με τέτοιο τρόπο ώστε να προσφέρεται η μέγιστη ηχομόνωση και θερμομόνωση, ενώ διατίθενται και ειδικά panels που προσφέρουν αντηλιακή προστασία. Η πληθώρα χρωμάτων και υφών μπορούν να προσφέρουν στο τελικό κτίριο άριστη αισθητική εναρμόνιση με το περιβάλλον.

Πλεονεκτήματα των μεταλλικών κτιρίων

Τα μεταλλικά κτίρια έχουν πληθώρα πλεονεκτημάτων και παρουσιάζουν σαφείς υπεροχές έναντι των συμβατικών κατασκευών, ειδικά όταν απαιτούνται υψηλές αντοχές και προβλέπεται έντονη λειτουργικότητα στο κτίριο.

  • Αποτελούν τις πλέον ενδεδειγμένες κατασκευές για βιομηχανικούς χώρους, χώρους αποθήκευσης, κλπ, λόγω της σημαντικής εξοικονόμησης ελεύθερου χώρου.
  • Είναι 100% αντισεισμικά, με υψηλή αντοχή σε μετακινήσεις εδαφών, καθιζήσεις, ανεμοπιέσεις , φορτίων χιονιού σύμφωνα με τις διατάξεις των Ευρωκωδίκων (EC). Παράλληλα η αντοχή σε ευκαιριακές ή τυχαίες καταπονήσεις προσφέρει σταθερότητα σε μηχανολογικό εξοπλισμό που λειτουργεί εντός του κτιρίου (πχ γερανογέφυρες).
  • Ο ορθολογικός συνδυασμός του χάλυβα με τα υπόλοιπα υλικά (panels, σκυρόδεμα, κλπ) μπορεί να οδηγήσει στην δημιουργία των καλύτερων δυνατών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης.
  • Ο χρόνος αποπεράτωσης είναι πολύ σύντομος και , ανάλογα με τα σχέδια , η ολοκλήρωση της κατασκευής διαρκεί από κάποιες ημέρες έως λίγους μήνες.
  • Επειδή η εγκατάσταση του μεταλλικού σκελετού γίνεται από εξειδικευμένα συνεργαζόμενα συνεργεία, υπάρχει σημαντική μείωση των απαιτούμενων εισφορών ΙΚΑ.

Σας προτείνουμε επίσης

  • Άρθρα περί μεταλλικών κτιρίων μπορείτε να δείτε εδώ
  • Προσφορές κατασκευής μεταλλικών κατοικιών ή προκάτ σπίτια μπορείτε να δείτε εδώ