Μεταλλικά Βιομηχανικά Βιοτεχνικά Κτίρια

Μεταλλικά Βιομηχανικά Βιοτεχνικά Κτίρια και αποθήκες

Μελέτη και κατασκευή μεταλλικών βιομηχανικών βιοτεχνικών κτιρίων σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική .

Ο χάλυβας αποτελεί πλέον μονόδρομο για την κατασκευή νέων σύγχρονων μεταλλικών κτιρίων. Η εκμετάλλευση των ιδιοτήτων του χάλυβα, επιτρέπει πλέον κτίρια με διάφορα (υπερμεγέθη) ανοίγματα,ύψη, ακόμη και πολυόροφες κατασκευές . Το γραφείο μας ειδικεύεται στις μεταλλικές κατασκευές, δίνοντας σας τη δυνατότητα να αποκτήσετε την κατασκευή που επιθυμείτε, απαλλαγμένη από περιττά βάρη εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή αντοχή σύμφωνα πάντα με τους κανονισμούς .

Το γραφείο μας κατασκευάζει με τις πλέον σύγχρονες μεθόδους, μεταλλικές κατασκευές, με εγγύηση , συνέπεια και οικονομία .

Τα υλικά επένδυσης ποικίλουν ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν :

 • Πάνελ πολυουρεθάνης (οροφής και πλαγιοκάλυψης) αποτελούμενα από δύο χαλυβδοελάσματα προγαλβανισμένα και βαμμένα σε διάφορες αποχρώσεις.
 • Πάνελ πολυουρεθάνης (οροφής και πλαγιοκάλυψης) με επικάλυψη PVC κατάλληλο για υγειονομικούς σκοπούς.
 • Λαμαρίνες διαφόρων παχών και διαμορφώσεων (τραπεζοειδή, αυλακωτές, μικρονευρώσεων κ.α.)

Ενδεικτικά παραθέτουμε τις τυπικές εργασίες αποπεράτωσης ενός κτιριακού έργου :

 • Χάραξη γραμμών εκσκαφής
 • Πραγματοποίηση εκσκαφών θεμελίωσης
 • Σκυροδέτηση θεμελίων
 • Μπάζωμα με τα προϊόντα εκσκαφής
 • Σκυροδέτηση πλάκας
 • Ανέγερση μεταλλικής κατασκευής
 • Τοποθέτηση υδρορροών και απορροών
 • Έλεγχος γεωμετρικών μεγεθών και σύσφιξης κοχλιών
 • Διαμόρφωση εσωτερικών κατασκευών
 • Τοποθέτηση περιμετρικής, εξωτερικής επένδυσης
 • Τοποθέτηση κουφωμάτων
 • Τοποθέτηση ειδικών τεμαχίων
 • Υδραυλική εγκατάσταση
 • Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
 • Έλεγχος όλων των λειτουργιών