Εξοικονομώ κατ’ οίκoν

Εξοικονομώ κατ’ οίκoν 

Η σελίδα αφορά το παλαιό πρόγραμμα εξοικονομώ I . Για το νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ’ οίκον II πατήστε εδώ .

Τι είναι το «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και πως μπορείτε να επωφεληθείτε

Το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες κατοικιών που θέλουν να επιδοτηθούν για να αναβαθμίσουν ενεργειακά την κατοικία τους και να καταναλώνουν λιγότερο. Η επιδότηση μπορεί να φτάσει μέχρι και το 70% του συνολικού κόστους της ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ ο Ιδιοκτήτης μπορεί να καλύψει και το υπόλοιπο 30% με άτοκο δάνειο από κάποια Τράπεζα που συμμετέχει στο πρόγραμμα.

Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις προς χρηματοδότηση προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή Κτιρίου κατά τη διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης και της πιλοτής
  • Αντικατάσταση κουφωμάτων (πλαίσια/υαλοπίνακες) και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης
  • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα, το οικονομικό όφελος που προκύπτει από τη ένταξη στο πρόγραμμα είναι:

  • 70% για οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 20.000€ ή ατομικό ατομικό μικρότερο των 12.000€.
  • 35% για οικογενειακό εισόδημα από 20.000€ έως 60.000€ ή ατομικό από 12.000€ έως 40.000€
  • 15% για οικογενειακό εισόδημα από 60.000€ έως 80.000€ ή ατομικό από 40.000€ έως 60.000€

Για να ενταχθεί μια κατοικία στο πρόγραμμα «Εξοικονομω κατ’ οικον» θα πρέπει να:

  • Βρίσκεται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των €2.100 ανά τετραγωνικό μέτρο, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί μέχρι τις 31/12/2009.
  • Έχει οικοδομική άδεια. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ότι το κτήριο υφίσταται νόμιμα.
  • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
  • Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (που αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον») δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €15.000 ανά ιδιοκτησία.

Η αμοιβή του ενεργειακού επιθεωρητή και του συμβούλου έργου (εάν είναι διαφορετικός) επιδοτείται μαζί με ΦΠΑ κατά 100% και είναι εκτός του του μέγιστου ποσού των 15.000€

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η διαδικασία του προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» αποτελείται από τα εξής απλά βήματα:

1)      Επικοινωνία με το Μηχανικό Ενεργειακό Επιθεωρητή για ενημέρωση και ανάθεση της διαδικασίας στο Μηχανικό

2)      Κατάθεση των δικαιολογητικών σε εξουσιοδοτημένη τράπεζα για προέγκριση

3)      Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) και κατάθεση αίτησης μαζί με Π.Ε.Α. και προτεινόμενες παρεμβάσεις στην τράπεζα

4)      Οριστική έγκριση της αίτησης από την Ε.Τ.Ε.Α.Ν.*  και ενημέρωση του ιδιοκτήτη από τη τράπεζα

5)      Εκτέλεση των προσυμφωνημένων παρεμβάσεων στο κτήριο και έκδοση Π.Ε.Α. με βάση τα νέα δεδομένα

6)      Προσκόμιση δεύτερης Π.Ε.Α. και δικαιολογητικών στην τράπεζα για την καταβολή των χρημάτων

*Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης