ΦΕΚ 3119 Β 31-7-18 Αποφαση 12868 Καθορισμός προδιαγραφών ΕΕΔΔ και κατάταξη

Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) και κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών.

Εκδόθηκε το ΦΕΚ 3119 Β 31-7-18 Αποφαση 12868 με το οποίο καταργούνται τα :

Με την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής καταργούνται:
α) η αριθμ. 21185/13.10.2014 απόφαση Υπουργού
Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλει-
διών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδι-
αγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων –
διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) (Β΄ 2840), όπως ισχύει,
β) κάθε άλλη διάταξη αντίθετου προς τις διατάξεις της
παρούσας περιεχομένου.

 

 

Το ΦΕΚ 3119 Β 31-7-18 Αποφαση 12868 .

Αφήστε το σχόλιό σας

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *