Λέξεις κλειδιά για την αναζήτηση: Ηλεκτρονικές άδειες

Ηλεκτρονικές άδειες e-άδειες ΦΕΚ 3136/Β/31-7-18

Διαδικασίες ηλεκτρονικής υποβολής, έλεγχου και έκδοσης των διοικητικών πράξεων του άρθρου 29 του ν.4495/2017 και καθορισμός ηλεκτρονικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4495/2017 Νόμος 4495/20017 άρθρο 29 με το οποίο καθορίζονται οι διαδικασίες για τις Ηλεκτρονικές άδειες e-άδειες Εκδόθηκε το ΦΕΚ…
Περισσότερα