Κατηγορία: 6. Νομοθεσία

Νομοθεσία ακινήτων

Νομοθεσία ακινήτων που αφορά το επάγγελμα του μηχανικού στην Ελλάδα , για την έκδοση των οικοδομικών αδειών ή αδειών δόμησης , την τακτοποίηση των αυθαιρέτων , τις άδειες λειτουργίας, την υγειονομική νομοθεσία και την νομοθεσία πυρασφάλειας . Θα προσπαθήσουμε να έχουμε πάντα ενημερωμένη την σχετική νομοθεσία ακινήτων , λαμβάνοντας υπόψιν τον όγκο των δεδομένων των τελευταίων ετών και να φιλτράρουμε τα κυριότερα σημεία κατά περίπτωση. Λαμβάνοντας υπόψιν την ημερομηνία έκδοσης ενός άρθρου θα μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία θα υπερισχύουν των παλαιότερων άρθρων .

Στο σημείο αυτό θα βρείτε μέρος της νομοθεσίας ακινήτων, όπως πολεοδομική νομοθεσία και νομοθεσία αυθαιρέτων, που είναι χρήσιμη για το επάγγελμα του μηχανικού όπως :

  1. Πολεοδομική νομοθεσία (ΓΟΚ , ΝΟΚ)
  2. Νομοθεσία αυθαιρέτων
  3. Υγειονομική νομοθεσία

 Τεχνικό γραφείο Μπουντίμα Πιττακού πολιτικού μηχανικού σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική .

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed