Ανταποδοτικά τέλη δήμων , καθαριότητα, φωτισμός

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ - ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ

Ανταποδοτικά τέλη δήμων , καθαριότητα, φωτισμός κτλ σύμφωνα με το Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» για τους Δήμους

Σύμφωνα με το άρθρο 222 ξεκαθαρίζεται το ποια ακίνητα θα πληρώνουν τα δημοτικά τέλη , ποια όχι και ποια θα είναι η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την απαλλαγή των μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων.

  • Απαραίτητη η υπεύθυνη δήλωση ναι υποβληθεί μέσα σε έξι (6) μήνες την έναρξη ισχύος του
    παρόντος
  • Διαγράφονται τα δημοτικά τέλη κατά την περίοδο μή ηλεκτροδότησης του ακινήτου

 

Το άρθρο από το Νομοσχέδιο για το πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»

Άρθρο 222
Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 1
του ν. 25/1975 (Α΄ 74)
1. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 25/1975 (Α΄ 74), όπως αντικαταστάθηκαν µε το
άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α΄138), αντικαθίστανται ως ε-
ξής:
«Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, α-
παλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και φωτισµού, από την ηµεροµηνία
υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόµιµου εκ-
προσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτρο-
δοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη ο-
φείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται
κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του από
24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλε-
κτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βά-
ρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο
απαλλαγής και ισόποσο πρόστιµο.»
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισµού, που
αντιστοιχούν σε χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλε-
κτροδότηση ενός ακινήτου, σύµφωνα µε βεβαίωση του
αρµόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιµοποι-
ούταν, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή
του νόµιµου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παραλεί-
πεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη
δήλωση δεν έχει υποβληθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, υποβάλλεται µέσα σε έξι (6) µήνες από αυτήν.
Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed