Διάρκεια εργοταξιακής παροχής – Θεώρηση οικοδομικών αδειών

Διάρκεια εργοταξιακής παροχής - Θεώρηση οικοδομικών αδειών
Διάρκεια εργοταξιακής παροχής - Θεώρηση οικοδομικών αδειών

Διάρκεια εργοταξιακής παροχής – Θεώρηση οικοδομικών αδειών

Έγγραφο – Οδηγία με αρ. πρωτ. 31327/31-7-2015 «Θεώρηση οικοδομικών αδειών για χορήγηση εργοταξιακής παροχής.»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου αλλά και πολλών αναλόγων ερωτημάτων Υπηρεσιών Δόμησης αναφορικά µε την θεώρηση αδειών δόμησης για χορήγηση εργοταξιακής παροχής, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Για τις περιπτώσεις αδειών δόμησης που εκδίδονται βάσει του ν. 4030/11 (Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις), η αρχική θεώρηση της Άδειας Δόμησης για χορήγηση εργοταξιακής παροχής θα γίνεται ταυτόχρονα µε την έκδοσή της, η δε διάρκεια της εργοταξιακής παροχής θα είναι η ίδια µε την διάρκεια της Άδειας Δόμησης, όπως προβλέπεται στη παρ. 9 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 7533/ΦΕΚ 251 Β΄/13- 02-2012. Αν η Άδεια Δόμησης παραταθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η εργοταξιακή παροχή παρατείνεται για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα, μετά από σχετική θεώρηση της Άδειας Δόμησης από την αρμόδια Υ∆ΟΜ. Αν η Άδεια Δόμησης παραταθεί επ’ αόριστον, η εργοταξιακή παροχή θα μπορεί να παρατείνεται για δύο έτη κάθε φορά, μετά από θεώρηση της Άδειας Δόμησης και κατόπιν αυτοψίας.

2. Για τις περιπτώσεις αδειών που έχουν εκδοθεί βάσει του από 13-07-1993 Π. ∆/γµατος (ΦΕΚ 795 ∆΄/1993), η αρχική θεώρηση της Οικοδομικής Άδειας για χορήγηση εργοταξιακής παροχής παρατείνεται αυτοδίκαια για όλο τον χρόνο ισχύος της Οικοδομικής Άδειας (όπως αυτός έχει διαμορφωθεί μετά τις ρυθμίσεις της παρ. 5 του αρθρ. 29 του ν. 4067/12 και της παρ. 3 του αρθρ. 11 του ν. 4258/14), χωρίς περαιτέρω ενέργειες των Υπηρεσιών Δόμησης. Κατά συνέπεια, προκειμένου να παραταθεί ο χρόνος ισχύος εργοταξιακής σύνδεσης, υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο σχετικό αίτημα προς την ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε, συνοδευόμενο μόνο από υπεύθυνη δήλωση του έχοντος την γενική επίβλεψη μηχανικού στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος λήξης της Οικοδομικής Άδειας βάσει των ισχυουσών διατάξεων και της εργοταξιακής παροχής.

Στην περίπτωση που η οικοδομική άδεια παραταθεί και πέραν του προαναφερθέντος χρόνου, ισχύουν όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο 61/85. Παρακαλούμε για την εφαρμογή των ανωτέρω, προκειμένου να αποφεύγεται η άσκοπη ταλαιπωρία και επιβάρυνση υπηρεσιών και πολιτών.

Μπορείτε να δείτε το έγγραφο εδώ

Τεχνικό Γραφείο Μπουντίμας Πιττακός Πολιτικός Μηχανικός 
info@bountimas.com , www.bountimas.com

admin

Μπουντίμας Πιττακός πολιτικός μηχανικός & ενεργειακός επιθεωρητής σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη . Άδειες δόμησης , στατικές μελέτες, ενεργειακές μελέτες, τακτοποίηση αυθαιρέτων.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Social Media Integration by Acurax Wordpress Developers
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On LinkedinCheck Our Feed